Historie požárního sportu

7. dubna 2008 v 13:35 | Anet |  Zajímavosti
Historie požárního sportu
Hasič musí být rychlý, vytrvalý, obratný a odvážný. Proto vznikl požární sport, jehož disciplíny obsahují vše to, co musí hasič u zásahu zvládnout. Jde o překonávání nejrůznějších překážek, souboj s ohněm, práci ve výškách a několik druhů týmové spolupráce.

První soutěž v požárním sportu se uskutečnila roku 1937 v bývalém SSSR.

V roce 1945 byla vypracována pravidla soutěží v požárním sportu - obsahem těchto soutěží byly disciplíny:

- výstup po hákovém žebříku do 4.podlaží cvičné věže
- běh na 100 m s překážkami
- umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3.podlaží cvičné věže
- požární štafeta 6 x 100 m
- požární útok
- dvojboj ( výstup po hákovém žebříku do 4.podlaží cvičné věže a běh na 100 m s překážkami )

Pro zajímavost, discipina štafeta 6 x 100 m. se skládala:
- 1.úsek - běh 100 m z toho 25 m v ochranném oděvu
- 2.úsek - překonání domečku skládacím žebříkem
- 3.úsek - překonání bariery 2 x 2 m
- 4.úsek - hadice, rozdělovač, tzv. past na myši - plížení na vzdálenost 10 m pod laťkami ve výšce 50 cm od země
- 5.úsek - hašení hasicím přístrojem, překonání kladiny
- 6.úsek - překonání velké bariery o výšce 3,5 m pomocí nastavovacího žebříku

V období let 1945-63 byly prováděny různé úpravy v provádění jednotlivých disciplín.
Změnilo se rozmístění výzbroje, byly vyřazeny některé elementy v požární štafetě a v běhu 100 m s překážkami. V roce 1948 bylo v disciplíně běh 100 m s překážkami zrušeno přenášení figuríny o váze 60 kg a změněny vzdálenosti mezi překážkami. V požární štafetě 6 x 100 m byl zrušen 1.úsek - běh na 100 m, z toho 25 v ochranném oděvu.

V roce 1954 se mění disciplíny v běhu 100 m s překážkami a v požární štafetě 5 x 100 m.. Bylo zrušeno překonání velké bariery o výšce 3,5 m (zmenšila se možnost úrazů) a tzv. pasti na myši. Zrušení těchto překážek umožnilo předvádět složité technické úkony při vysoké rychlosti a požární sport se stal divácky zajímavější.

V roce 1963 tvořily program soutěže následující disciplíny:
- výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomoci hákového žebříku
- běh na 100 m s překážkami
- umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3.podlaží cvičné věže
- požární štafeta 4 x 100 m s hašením hořlavé hapaliny
- dvojboj
- požární útok

V roce 1966 přijala Federace požárního sportu SSSR rozhodnutí o rozmístění překážek a nářadí, které platí až do současnosti.
V září roku 1966 reprezentační družstvo SSSR předvedlo ukázkové vystoupení na 3.mezinárodní soutěži států sdružených v CTIF ( Comité Technique International de prevntion et d´ extinction du Feu-Mezinárodní komise pro prevenci a hašení požárů ), které proběhlo v Jugoslávii. Federace požárního sportu SSSR navrhla CTIF zahrnutí požárního sportu do programu mezinárodních soutěží.
CTIF tento návrh přijala a požární sport byl zahrnut do programu mezinárodních soutěží CTIF.

V roce 1968 proběhly v Leningradě (SSSR) první mezinárodní závody. Do programu soutěže byly zahrnuty disciplíny, které jsou součástí požárního sportu dodnes:
- výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomoci hákového žebříku
- běh na 100 m s překážkami
- požární štafeta 4 x 100 m
- požární útok
- dvojboj (součet výsledného času ve výstupu na věž a v běhu na 100m překážek)

Závodu se zúčastnilo 5 družstev v celkovém hodnocení: SSSR, NDR, Rumunska, Bulharska, ČSSR.

V roce 1973 se konalo sympozium CTIF v Brně v ČSSR. Na tomto sympoziu bylo přijato rozhodnutí konat soutěže CTIF v požárním sportu jednou za 4 roky-CTIF se tak stal pravou hasičskou olympiádou.


Požární sport u nás
Reprezentační družstvo naší republiky se zúčastnilo poprvé mezinárodní soutěže v požárním sportu v roce 1968 v Leningradě. Již na tomto prvním mezinárodním klání získali naši hasiči stříbrné medaile v disciplíně požární útok-reprezentovali nás tenkrát narychlo secvičení hasiči z Prahy, neboť požární sport nebyl u nás do té doby znám. V počátku požárního sportu u nás dominovala mezi soutěžícími družstva Brna, Prahy a Ostravy.V roce 1969 v Rumunsku a v roce 1970 v Polsku nás reprezentovali brněnští hasiči, kteří již po kvalitnější přípravě dosáhli lepších výsledků - 2 x první místo v požárním útoku, bronz v celkovém hodnocení družstev a 4.místo ve štafetě na 4 x 100 m.
V roce 1970 bylo rozhodnuto vrcholnými orgány požární ochrany ČSR a SSR zavést požární sport pro všechny hasiče v bývalé ČSSR. Požární sport se tak stal součástí odborné tělesné přípravy hasičů a zůstal jím až do současnosti.
První celostátní soutěž v požárním sportu, lépe řečeno její zárodek, byla uspořádána ještě v roce 1970 v Ostravě a Frýdku-Místku. (zvítězilo družstvo Brna).

Z hasičských olympiád CTIF přivezli naši hasiči medaile vždy, což nemá v jiných sportech obdoby.

Určitá stagnace v oblasti požárního sportu nastala po roce 1990, kdy bylo rozpuštěno reprezentační družstvo a snížil se zájem o organizování soutěží v požárním sportu. Vliv na pokles zájmu o požární sport měl zřejmě fakt, že tento sport pocházel z východního bloku (SSSR). I přes tyto faktory se podařilo požární sport udržet na poměrně dobré úrovni což dokládají výsledky z hasičských olympiád v roce 1993 (profesionální hasiči 3.místo, dobrovolní hasiči 1.místo) a 1997 (profesionální hasiči 5.místo, dobrovolní hasiči 2.místo).

SOUČASNOST POŽÁRNÍHO SPORTU U NÁS

V roce 2000 bylo znovu vytvořeno reprezentační družstvo profesionálních hasičů (HZS ČR) pod vedením Pavla PEČENÉHO a trenéry Josefem PĚNČOU, Emilem DOPIRÁKEM a Ivanem TROJANEM.

Bylo těžké navázat na dřívější přerušenou práci, ale přesto se to zdařilo. Důkazem toho, jsou výsledky z XII. mezinárodní hasičské olympiády CTIF ve finském Kuopiu konaném v roce 2001. V obrovské konkurenci zástupců mnoha zemí se našemu reprezentačnímu výběru profesionálních hasičů podařilo v celkovém hodnocení získat stříbrné medaile.
Reprezentace dobrovolných hasičů ve Finsku dokonce zvítězila. Ve Finsku se také poprvé v historii soutěží CTIF objevili v soutěžích požárního sportu ženy. Reprezentantky ČR, družstvo žen z Moravského Berouna v ukázkovém závodě zvítězily a předvedly tak úroveň požárního sportu, který se v České republice provozuje i mezi ženami. Budoucnost ukáže, zda požární sport žen bude zařazen do programu olympiády natrvalo a ne jen jako ukázka.
V roce 2002 se reprezentační výběr profesionálních hasičů zúčastnil historicky 1. mistrovství světa v požárním sportu konaném v Moskvě (Rusko). I zde naši závodníci potvrdili, že patří do světové špičky a v konkurenci 19 státu obsadili čtvrté místo. V disciplíně požární útok získali reprezentanti stříbrné medaile.

V roce 2003 obsadili profesionální hasiči 3.místo na Mistrovství Evropy v požárním sportu, které se konalo v červnu v Petrohradě (Rusko) a přivezli stříbrné medaile za disciplíny požární útok a štafeta 4x100m.

Stejně jako u jednotek profesionálních hasičů se každoročně koná mistrovství ČR v požárního sportu hasičů dobrovolných, sdružených v Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Právo účasti na mistrovství republiky mají vítězná družstva regionálních soutěží, která prošla sítem postupových soutěží. Soutěže v požárním sportu se dělí na dvě kategorie: ženy a muži. Zároveň se pracuje s dětmi a dorostem. V kategorii dětí je vytvořena celorepubliková hra Plamen, kde je obdobný postupový systém jako u dospělých. Hra Plamen má své vlastní disciplíny, které však v sobě také zahrnují prvky požárního sportu. Kategorie dorostu je z hlediska postupového klíče a disciplin požárního sportu obdobná jako u dospělých, navíc se zde objevuje disciplína branný závod.

Sbory dobrovolných hasičů mají velice širokou členskou základnu (v současné době přes 300000 členů). Soutěží v požárním sportu se pořádá po celé republice obrovská spousta. Jde o soutěže v jednotlivých disciplinách požárního sportu na úrovní místní, regionální i celostátní (např. různé okresní ligy v požárním útoku, extraliga ČR v požárním útoku, Liga ve výstupu na věž, Český pohár v běhu na 100m překážek a pod). Nezbývá než závěrem dodat že
Požární sport je opravdový sport pro opravdové hasiče!
NÁRODNÍ REKORDY V POŽÁRNÍM SPORTU
Kategorie profesionální hasiči, dobrovolní hasiči, dobrovolné hasičky
Běh na 100 m s překážkami
Jméno:
Dosažený čas:
Přihlašovatel:
Soutěž
Martin Kulhavý
16,20 s
HZS Liberec
Memoriál J.Romportla a V.Málka Hradec Králové 2005
Výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku
Jméno:
Dosažený čas:
Přihlašovatel:
Soutěž
Josef Pěnča
13,65 s
HZS okresu Strakonice
Mistrovství ČR družstev HZS ČR v Brně v roce 1990
Štafeta 4 x 100 m s překážkami
Jméno:
Dosažený čas:
Přihlašovatel:
Soutěž
Martin Provazník
Martin Kulhavý - HZS Liberec. kraje
Pavel Sloup
Milan Linhart
56,10 s
HZS Plzeňského kraje
ÚO Plzeň
Beskydský pohár 2004, Ostrava
Požární útok
Jméno:
Dosažený čas:
Přihlašovatel:
Soutěž
Jaroslav Hrdlička
Roman Snášel
Michal Bečvář
Milan Sedláček
Jaroslav Kramer
Radek Snášel
Václav Ponocný
21,80 s
HZS Plzeňského kraje
ÚO Domažlice
Beskydský pohár 2004, Ostrava
Běh na 100 m s překážkami
Jméno:
Dosažený čas:
Přihlašovatel:
Soutěž
Monika Sedlatá
17,18 s
SDH Kvasiny
Hala Jablonec nad Nisou 2004,
O pohár TWRLUCAS VARITY
Štafeta 4 x 100 m s překážkami
Jméno:
Dosažený čas:
Přihlašovatel:
Soutěž
Jana Škálová
Blanka Králová
Andrea Nolčová
Alena Kaslová
67,75 s
SDH Chválenice
Hala Jablonec nad Nisou 2002,
O pohár TWRLUCAS VARITY
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.